Naujienos

Vaikų vasaros edukacinė stovykla

2022 05 19


          Staigūs kultūriniai, politiniai, ekonominiai, ekologiniai pokyčiai vyksta mūsų šalyje ir pasaulyje. Jaunus žmones reikia parengti šioms permainoms. Laikotarpis reikalauja iš naujo permąstyti ugdymo tikslus, ko mokiniams svarbu išmokti, kokius gebėjimu ir nuostatas jiems reikia išsiugdyti. Reikia padėti asmeniui ir visuomenei atsakyti į naujus demokratijos, globalizacijos, informacijos gausos, rinkos ūkio plėtros iššūkius  ir pasinaudoti atsiveriančiomis naujomis galimybėmis. Todėl svarbu, kad vaikai suvoktų šiuolaikinį pasaulį, įgytų socialinių – emocinių kompetencijų ir būtų savarankiškais, veikliais, atsakingais žmonėmis, norinčiais ir gebančiais nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą. Technikos pažanga, urbanizacija, motorizacija, šiuolaikinės ,,išmaniosios technologijos“ sąlygoja vaikų fizinio aktyvumo mažėjimą. Vaikai mažiau sportuoja, rečiau mankštinasi, nepakankamai vaikšto pėsčiomis, mažai būna gryname ore, todėl fizinis aktyvumas turi tapti viena svarbiausių vaikų laisvalaikio praleidimo formų. Sveikos gyvensenos įpročiai, gyvenimo būdas, nuostatos į sveikatą formuojasi vaikystėje ir paauglystėje. Tad vaikų ir paauglių skatinimas sveikai gyventi, sveikatos mokymas, teisingo požiūrio į sveikos gyvensenos veiksnius, ypač į fizinį aktyvumą, formavimas padės vykdyti susirgimų dėl įvairių ligų prevenciją. Programos metu vaikų fizinis aktyvumas bus skatinamas per judriuosius žaidimus, įvairių sporto šakų varžybas, fiziniais pratimais. Svarbu yra tai, kad noras ir poreikis užsiiminėti  fizine veikla ir turiningai, bei aktyviai leisti laisvalaikį, atsirastų jauname amžiuje ir išliktų visą gyvenimą.
                Vykdydami stovyklą pagrindinį dėmesį skirsime vaikų fizinio aktyvumo skatinimui. Vaikų sveikatai ypatingai svarbus sveikos gyvensenos elementas yra fizinis (judėjimo) aktyvumas. Įvairūs sportiniai žaidimai, fiziniai pratimai, judėjimo aktyvumas padės užtikrinti fizinę ir psichinę asmens darną.  Stovyklos metu sveikos gyvensenos ugdymo turinį pritaikysime taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Svarbiausią dėmesį sutelksime į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų.
         Stovykloje numatyta turininga edukacinė programa, išvykos, ekskursijos, susitikimai
       Stovykla bus vykdoma Zarasų sporto centre (Pauliaus Širvio g. 7, Zarasai) trimis pamainomis po 7 dienas su nakvyne. Pirma pamaina liepos 4-10 dienomis (7 dienos, 15 vaikų). Antra pamaina rugpjūčio 1-7 dienomis (7 dienos, 15 vaikų). Trečia pamaina rugpjūčio 19-25 dienomis (7 dienos, 10 vaikų). Iš viso programoje dalyvaus 40 vaikų, kurie 7 dienas praleis stovyklaudami.

         Programa dalinai  finansuojama Švietimo mainų paramos fondo projekto TAPK 2 lėšomis. Šio projekto lėšomis mažinama kelialapio kaina. Vieno vaiko dalinis finansavimas apribojamas viena 7 dienų pamaina. Projekto dalyviai – vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus.  1,3,4 grupės vieno vaiko dalyvavimas programoje finansuojamas projekto TAPK2 lėšomis, kelialapio kaina 154,35 €. Projektinė kaina 220,50 €. 2 grupės vieno vaiko dalyvavimas programoje finansuojamas projekto TAPK2 lėšomis, kelialapio kaina 10,99 € (vietų kiekis ribotas iki 10% dalyvaujančių vaikų). Projektinė kaina 220,50 €.
1 grupė – vaikas, kuris nuolat gyvena Lietuvoje;
2 grupė – vaikas iš šeimos, kurį gauna valstybės finansinę paramą, socialinę paramą;
3 grupė – vaikas, kuris mokosi LR ne lietuvių mokomąją kalba;
4 grupė – užsienyje gyvenantis lietuvių kilmės vaikas.

Dėl dalyvavimo programoje teirautis tel. (8 385) 30556 arba elektroniniu paštu sportas@zarasai.lt